Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.sklepzdewocjonaliami.pl

1. Informacje ogólne - niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze Sklepu internetowego www.sklepzdewocjonaliami.pl.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Hurtownia Sanderus Stanisław Sondej z siedzibą w Tarnowie ul. Romanowicza 42, NIP 814 118 92 80.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy i wdrożyliśmy wewnętrzne procedury, zabezpieczenia oraz zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym, nieuprawnionemu dostępowi do danych, przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu, utracie lub nieuprawnionej modyfikacji. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są przez nas na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy (również w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu), w szczególności:

a) Jeśli jesteś Użytkownikiem naszego sklepu, przetwarzamy dane o Twoim zachowaniu na stronach naszego sklepu na podstawie zgody wyrażonej przez Ciebie (?cookies?) celem dostosowanie oferty handlowej do Twoich zainteresowań i potrzeb,

b) Jeśli jesteś subskrybentem naszego newslettera, przetwarzamy Twoje dane (adres email) w celu wysyłania Ci informacji handlowych, ofert i innej komunikacji marketingowej lub promocyjnej na podstawie zgody wyrażonej przez Ciebie

c) Jeśli założyłeś konto, przetwarzamy Twoje dane (imię, nazwisko, email, adres, nr telefonu, nr telefonu komórkowego, nazwa firmy) na podstawie zgody wyrażonej przez Ciebie w celu umożliwienia składania zamówień

d) Jeśli złożyłeś zamówienie przetwarzamy Twoje dane (imię, nazwisko, email, adres, nr telefonu, nr telefonu komórkowego, nazwa firmy) w celu rozliczenia z operatorem płatności, organizacji dostawy zakupów, wystawienia faktury lub paragonu, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, prowadzenia analiz i statystyk, badania satysfakcji, archiwizacji danych, zapewnienia bezpieczeństwa, zapobiegania kradzieżom i oszustwom, ochrony lub dochodzenia roszczeń,

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b) poprzez gromadzenie informacji w plikach "cookies" [patrz polityka plików ?cookies?].

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Dane osobowe mogą być przekazane do przetwarzania dostawcom usług dla Administratora na podstawie umów przetwarzania danych osobowych. Dotyczy to w szczególności usług kurierskich, usług księgowych, usług utrzymania infrastruktury systemu sklepu internetowego. Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych, przetwarzają je wyłącznie na cele Administratora, a zatem nie wykorzystują do własnych potrzeb.

9. Dane mogą być udostępnione także podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, takim jak organy ścigania czy sądy, lecz tylko w oparciu o żądanie spełniające odpowiednie wymagania prawne.

10. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Osoba ta ma również prawo do uzyskania danych celem ich przeniesienia do innego administratora.

11. Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez nas wyłącznie na podstawie zgody ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie.

12. Dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane:

a) do momentu wycofania zgody na przetwarzanie lub wyrażenia sprzeciwu

b) dla celów podatkowych lub rachunkowych przez okres 5 lat po roku, w którym miało miejsce zdarzenie księgowe (np. płatność faktury)

13. W przypadku woli skorzystania z powyższych uprawnień prosimy o przesłanie informacji drogą elektroniczną na adres wskazany w zakładce KONTAKT lub pocztą zwykłą na adres wskazany w niniejszej polityce. Każdej osobie fizycznej, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych zachęcamy do uprzedniego kontaktu z nami.

14. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

15. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.sklepzdewocjonaliami.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

16. W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.