CAŁY TWÓJ

Indeks 4242

Inspiracje do modlitwy różańcowej

25,90 zł

(25,90 zł egz.)

Brutto
Ilość
czas realizacji do 14 dni roboczych

Rozważania różańcowe Cały Twój są owocem wspólnej modlitwy rekolekcyjnej fraterni świeckich dominikanów z bułgarskiej Sofii. To zbiór cytatów z ewangelii, listów apostolskich, Księgi Psalmów, Księgi Izajasza, mszału, Akatystu ku czci Bogurodzicy, uzupełnionych m.in. o litanie. Cały Twój to pomoc dla księży oraz inspiracja do indywidualnej modlitwy różańcowej.

W różańcu możemy przekroczyć granicę pomiędzy wiedzą o Chrystusie a poznaniem Jego samego. By to osiągnąć, należy podczas odmawiania kolejnych tajemnic skupić się na uświadamianiu sobie Jego żywej obecności. W ten sposób będziemy ćwiczyć się w kontemplacji, którą słusznie uważa się za najwyższą formę modlitwy. W niej najistotniejsze jest przyjmowanie darów obecności Boga – tego, co zechce nam objawić.

napisał we Wprowadzeniu Tomasz Grabowski OP. I dodał:
Najświętsza Maryja Panna chętnie dzieli się swoją miłością do Jezusa z tymi, którzy odmawiają różaniec, a przez to dzieli się z nimi swoją znajomością Pana. Wystarczy nie skupiać się zbytnio na własnych potrzebach wyrażanych w prośbie, a uświadamiać sobie obecność Syna Bożego, który opowiedział nam o sobie w tajemnicach opisanych w Ewangelii.

W skrócie:
- rozważania różańcowe ułożyli świeccy Zakonu Kaznodziejskiego (Fraternia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sofii, Bułgaria),
- inspiracja do nowego spojrzenia na medytację chrześcijańską – z różańcem,
- źródłem rozważań tajemnic różańcowych są m.in. ewangelie, listy apostolskie, Księga Psalmów, Księga Izajasza, mszał, „Akatystu ku czci Bogurodzicy”,
- praktyczna pomoc dla księży, poręczny modlitewnik pełen inspiracji do modlitwy różańcowej,
- książka zawiera także modlitwy różańcowe, litanie, a także instrukcję odmawiania różańca,
- „Wprowadzenie” do polskojęzycznego wydania napisał Tomasz Grabowski OP,
- „Wstęp” zawierający m.in. historię modlitwy różańcowej napisał Michał Szałkowski OP, Prowincjalny Promotor Różańca,
- książka zawiera ryciny: Albrecht Dürer (1471–1528), ze zbiorów Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku.

autor: praca zbiorowa
liczba stron: 224
format: 110x180 mm
oprawa: twarda
ISBN: 9788379065516